وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg
وت برگ | VetBarg

بوفوداین

بوفوداین

قیمت نهایی : 150,000تومان

قیمت مصوب : 156,000 تومان

اضافه کردن به سبد خرید

انقضاء آگهی: 592 روز دیگر

درصد تخفیف : 4%

واحد : لیتر

وضعیت : موجود است

سری کالا :

تاریخ تولید :

  ویژگی های کالا

 

بوفوداین یک ترکیب ضد عفونی کننده ید دار بر علیه ویروس های عمده ماهی بوده و به منظور ضد عفونی تخم ماهی به کار برده می شود. بوفوداین حاصل تحقیقات فشرده جهت صنعت به سرعت در حال ترقی آبزی پروری بوده و اختصاصاَ برای این منظور فرموله شده، به گونه ای که پ هاچ خنثی آن در زمان استفاده این اطمینان را می دهد که هیچ آسیبی به تخم وارد نشود 

 • محل استفاده بوفوداین:

جهت استفاده در پرورش ماهی برای ضد عفونی کردن تخم های تازه تخم کشی شده (تخم سبز) آزاد ماهیان از جمله قزل آلای رنگین کمان طراحی شده است رنگ محلول، نشانگر خاصیت میکروب کشی محصول است. محلول های دارای رنگ کهربایی، فعال بوده در حالی که محلول های زرد رنگ یا بی رنگ از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده که در صورت مشاهده باید با محلول های دارای رنگ کهربایی جایگزین شوند.

 • حجم : 1 لیتر
 • خصایص و مزایای بوفوداین :

  -              ph خنثی اجازه ضدعفونی بدون آسیب به تخم را فراهم می آورد

  -              موثر بر علیه تعداد زیادی از قارچها و باکتریها (علی الخصوص فرونکلوزیس)

  -              موثر علیه IPN ، EGTVED و دیگر ویروسهای ماهی

  -              رنگ نشانگر فعالیت میکروبزدایی محصول می باشد

  -              فرمولاسیون انحصار شده

  -              سالم و ثابت در زمان استفاده

  توضیحات تکمیلی

 

بوفوداین یک ترکیب ضد عفونی کننده ید دار بر علیه ویروس های عمده ماهی بوده و به منظور ضد عفونی تخم ماهی به کار برده میشود.

بوفوداین حاصل تحقیقات فشرده جهت صنعت به سرعت در حال ترقی آبزی پروری بوده و اختصاصاَ برای این منظور فرموله شده، به گونه ای که پ هاچ خنثی آن در زمان استفاده این اطمینان را می دهد که هیچ آسیبی به تخم وارد نشود.

 • محل استفاده بوفوداین:

جهت استفاده در پرورش ماهی برای ضد عفونی کردن تخم های تازه تخم کشی شده (تخم سبز) آزاد ماهیان از جمله قزل آلای رنگین کمان طراحی شده است رنگ محلول، نشانگر خاصیت میکروب کشی محصول است.

محلول های دارای رنگ کهربایی، فعال بوده در حالی که محلول های زرد رنگ یا بی رنگ از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده که در صورت مشاهده باید با محلول های دارای رنگ کهربایی جایگزین شوند.

 • محل استفاده :

بوفوداین جهت استفاده در پرورش ماهی جهت ضدعفونی کردن تخم سبز و تخمهای تازه تخم کشی شده (تخم سبز) آزاد ماهیان از جمله قزل آلای رنگین کمان طراحی شده است.

رنگ محلول، نشانگر خاصیت میکروبکشی محصول است. محلولهای دارای رنگ کهربایی، فعال بوده درحالیکه محلولهای زرد رنگ یا بی رنگ از تاثیرگذاری کمتری برخوردار بوده که در صورت مشاهده باید با محلولهای دارای رنگ کهربایی جایگزین شوند.

 • نحوه استفاده :

1 – تخم چشم زده :

الف) محلولی درست کنید که دارای 10 قسمت بوفوداین به 1000 قسمت آب باشد. (به طور مثال : 100  سی سی بوفوداین به 10 لیتر آب مزرعه). تخمهای چشم زده را به مدت 10 دقیقه داخل این محلول قرار دهید.

ب‌)بعد از درمان بالا، تخمهای چشم زده به تعداد 4 الی 5 بار با مقدار کافی آب به خوبی شستشو داده شده و سپس در داخل سینی های تخم قرار داده شوند.

2–  تخمهای تازه تخم کشی شده (تخم سبز) :

الف)  قبل از شروع تخم کشی ابتدا محلول شستشوی تخم را آماده کنید. برای این منظور می توانید در داخل بشکه ای که به طور مثال دارای گنجایش 100  لیتر میباشد و نیز داری شیر تخلیه در پایئن بطری می باشد، آب تمیز گارگاه را پر نموده و  سپس 900 گرم نمک طعام بدون ید یا نمکی که برای ضدعفونی استخرها استفاده میکنید به آن اضافه نمائید و آنقدر به هم بزنید که نمک به خوبی حل شود. بدین ترتیب محلول شستشوی تخم آماده استفاده می باشد.

ب‌) مقدار 1 لیتر از محلول شستشوی تخم را داخل یک سطل ریخته و 50 سی سی بوفوداین به آن اضافه کنید. پس از اضافه کردن بوفوداین رنگ محلول شستشو به رنگ قهوه ای کهربایی در خواهد آمد. محلول حاصله محلول آماده مصرف جهت ضد عفونی تخم می باشد.

ت‌)  تخم کشی را به روش معمول مزرعه انجام داده و لقاح را نیز انجام دهید.

ث‌) پس از گذشت 10 دقیقه از عمل لقاح، ابتدا تخمهای موجود در ظرف لقاح را به محلول شستشوی تخم به خوبی می شورید. روش عمل به این صورت است که با استفاده از شیر تخلیه محلول شستشو، به آرامی محلول شستشو را داخل ظرف لقاح می ریزید تا محلول اسپرمهای اضافی موجود داخل ظرف را کامل بشوید. آنقدر این کار را ادامه میدهید که تخمها کاملا شفاف و براق دیده شوند و هیچ اسپرمی داخل ظرف نماند.

ج‌)  تمام محلول شستشوی موجود در داخل ظرف را به آرامی بیرون می ریزید تا در ظرف فقط تخمهای تازه لقاح یافته موجود باشند.

ح‌) مرحله بعدی اضافه کردن محلول ضد عفونی کننده آماده مصرف به داخل ظرف تخم کشی است. پس از ریختن داروی بوفوداین به داخل ظرف به آرامی تخمها را با دست به هم میزنید تا دارو در تمام ظرف به صورت همگن پخش شود.

خ‌) پس از گذشت 10 دقیقه بلافاصله دارو را از ظرف تخمها بیرون ریخته و این بار با محلول شستشوی تخم مجددا تخمها را به روش قبل آنقدر شستشو می دهید که دارو کاملا از ظرف پاک گردد.

د‌) سپس آب تمیز کارگاه را به داخل ظرف تخمها می ریزید تا تخمها مرحله جذب آب را سپری کنند.

ذ‌) پس از گذشت 45 دقیقه تخمها آماده خوابانیدن هستند.

ر‌) توجه : تمام کارهای فوق را با محلول 80 سی سی به ازای 1 لیتر محلول شستشو برای یک ظرف دیگر تخم هم آزمایش کنید. پس از گذشت یک دوره انکوباسیون هر کدام از دوزها که جواب بهتری دادند درمان کلیه گروهها را با آن ادامه خواهید داد.

3 – ترافها و تجهیزات تخمکشی و وسایل آبزی پروری :

ابتدا ترافها و تجهیزات را با یک پاک کننده عادی از قبیل تاید یا ریکا به خوبی بشوئید تا تمام اجرام چسبیده به آنها جدا شوند. سپس مقدار 2 لیتر از محلول بوفوداین خالص را با 10 لیتر آب کارگاه در یک سطل مخلوط نمائید تا محلول ضد عفونی کننده آماده مصرف درست کنید.

سپس با استفاده از یک تکه پارچه، ابر یا برس آغشته به محلول ضد عفونی کننده آماده، دیواره های تراف و تجهیزات را به خوبی بسابید. پس از اطمینان از تماس کامل بوفودین با دیواره های داخلی و خارجی تراف، حداقل 24 ساعت تراف را نشوئید تا در طی این دوره زمانی، ضمن دوام قدرت ویروسکشی بوفودین، بوفودین چسبیده شده به دیواره های تراف، از نشستن اسپورهای پراکنده قارچ موجود در هوا بر روی سطوح داخلی و خارجی تراف جلوگیری نموده و بدین ترتیب از شیوع آلودگی قارچی در تخمهای خوابانیده شده آتی بسیار مفید واقع خواهد شد.

(نسبت ذکر شده بوفوداین به آب باید کاملا رعایت شود. در صورتیکه که نیاز به محلول نهایی کمتر دارید می توانید به طور مثال 1 لیتر بوفوداین را برای 5 لیتر آب در نظر بگیرید).

4 – دیواره های استخرهای بتنی و لوله های مرتبط بین استخرها:

روش کار به این صورت است که ابتدا دیواره های استخرها با برسهای سیمی به طور کامل شستشو داده شده و تمامی مواد چسبنده از سطح دیواره ها جدا خواهند شد. سپس پس از خشک شدن کامل دیواره ها با استفاده از یک دستگاه سمپاس یا اسپری قوی که دارای مخزن کافی برای ریختن محلول آماده مصرف می باشد، به ازای هر 20 لیتر آب 1 لیتر بفوداین مخلوط شده و بر روی سطوح خشک اسپری خواهد شد.

جهت ضد عفونی داخلی لوله ها نیز در صورت امکان از فشار اسپری بهره بگیرید. به دلیل چسبندگی بسیار بالای بوفوداین به دیواره ها، اجازه دهید حداقل 24 ساعت محلول فوق در سطح دیواره ها بماند. پس از آن استخر را آبگیری نموده و ماهیان را انتقال دهید.

5 – ضد عفونی استخرهای خاکی جهت میگو و ماهیان گرمابی :

با استفاده از 3 لیتر بفوداین می توان 10000 متر مکعب از استخرهای خاکی را می توان ضدعفونی کرد. روش کار به این صورت می باشد که ابتدا 3 لیتر داروی بوفوداین را در 17 لیتر آب مخلوط نموده و با استفاده از یک دستگاه اسپری به سطح آب استخر می پاشید. جهت حصول نتیجه، بهتر است با استفاده از قایق دارو در سطح استخر به صورت یکسان پخش شود.

در ضمن در 24 بعد از شروع استفاده از بوفوداین بهتر است که سیستم گردشی آب برگشتی در استخر برقرار باشد تا دارو به صورت همگن به تمام دیواره های استخر پخش شود. پس از 24 ساعت تقریبا تمام ویروسها و عوامل بیماریزا در سطح استخر از بین رفته و استخر آماده ماهی داری یا معرفی میگو می باشد.

توجه: با توجه به غلظت بالای عوامل بیماریزا در سطح سطوح سخت از جمله تراف، استفاده از مقادیر پائین بوفوداین هیچ خاصیت ویروس کشی و جرمی سایدی را در پی نخواهد داشت.

توجه : در صورتیکه قبل از مصرف بوفوداین، ترافها را با یکی از محلول اکسید کننده قوی از قبیل کلر با دوز 10-15  میلی گرم بر لیتر یا آب اکسیژنه با دوز 30000 میلی گرم بر لیتر ضد عفونی کنید، اثر جرمی سایدی بوفوداین بسیار بالاتر رفته و نتیجه فوق العاده خواهد بود.

توجه : مخلوطهای آماده شده بوفوداین باید بلافاصله مورد استفاده واقع گردند.

توجه : محلولهای بسیار رقیق شده بوفودین نیز برای ماهی فوق العاده سمی می باشد. بنابراین محلولهای حاصل از شستشوی تخمها باید پس از آبکشی وارد زه کشهای خروجی شده و نباید اجازه داده شود وارد جریان آبی که به سمت استخرهای پرورش ماهی جارییست شود.

توجه : بوفوداین دارای 2 سال عمر مفید جهت مصرف می باشد. اما ما توصیه می کنیم که بیش از 1 سال نگهداری نشود.

تولیدات جدید باید در هر فصل تکثیر مورد استفاده واقع گردند.

توجه : بوفوداین باقیمانده از سال قبل را می تواند به منظور ضدعفونی کردن تجهیزات و وسایل آبزی پروری مورد استفاده قرار گیرد.

 • توضیحات فنی :

درصورت عدم تجربه کافی در استفاده از یدوفورها توصیه می شود در تخم سبز با دوز 100ppm شروع کنید. بدین منظور کافیست که 100 سی سی از بوفوداین را به 10 لیتر محلول نمک %9/0 افزوده که حاصل این ترکیب دوز 100ppm بر اساس ماده موثره ید موجود در محلول بوفوداین خواهد بود.

در شستشوی بوفوداین باقیمانده از روی سطح تخم با استفاده از محلول نمکی کاملا دقت نمائید. در صورت باقیماندگی بوفوداین در روی سطح تخم، کمی کف در مخلوط تخم و آب در حال شستشو دیده می شود که این نشانگر کافی نبودن شستشوی کامل بوفوداین از روی سطح تخم می باشد.

عدم شستشوی کامل بوفودین از روی سطح تخم باعث ورود باقیمانده بوفوداین از سوراخ میکروپیل به داخل تخم در حین مرحله جذب آب شده و باعث بالا رفتن تلفات در 24 ساعت اول لقاح خواهد بود. پس خواهشمند است حداقل 6 بار شستشوی کامل با محلول آب نمک را رعایت فرمائید.

در صورت محرز بودن وجود باکتریهای قابل انتقال از طریق تخم (از جمله باکتری بیماری فرونکلوزیس و غیره)، امکان استفاده از بوفوداین به میزان 800ppm به مدت 10 دقیقه در مرحله تخم سبز بدون آسیب رساندن به خود تخم برای این محصول میسر می باشد. فقط قبل از استفاده گسترده باید در مقیاس کم تخم، تست تعیین حساسیت انجام شود.

بوفوداینخریدبوفوداینضد عفونی کنندهتخم ماهیضد عفونی کننده آبزیانضدعفونی کننده تخم ماهیخريد خاک گربهپتگربهديجي کالامسيرونالدووت برگسگسراچه5040دامپزشکيدامدامداريزيورطيورکولينگوگلياهومزونمزونلباسنهادهدامدارسونيبازيگران ايرانيايرانبازيگرانبازيگرتهرانايرانيجهانجديدديجيکالاسراحرمترانهآهنگموسيقيترانه عليروستيترانه جديدآهنگ جديدشهابشهاب حسينيدربياستقلالپرسپوليسسامانهتلگراماينستاگراممدلمدل جديدسامسونگسام سرويسپاناسونيکوتنت برگاصغر فرهادياسکارگلدن گلوبدامپزشکدامداري نويننوينمدل لباسبازيگران هاليوودبازيگران باليووداپلحيوانحيواناتاهليحيوانات اهليحيوانات وحشيحيوانات خانگيسرويسسفارشآنلاينخريد اينترنتياينترنتفيسبوکايميلجيميلاستقلاليپتيپرندهپرندگانمحصولات داروييداروداروسازياستاندکتربيمارستان قلبگلپايگاندکترگلپايگانيدکتراخاککيلوقناريهاشميرفسنجانيتروريسمداعشمجلسحملهتابناکگيز ميزگيزميزتوريستدفتر هواپيماييچارترآنلاينيافزودنينهاده هاعلي داييذرتسوياسايتسراچپزشککلرامينکلرامين تيبين المللبين الملليويتامينکتامينصدا و سيماسينمانيم بهاجديديفيلمفيلم جديدسينمايي جديد20172018201620152014سال جديدsamsungsonypanasonicintelsarachehbeaphardigikalalevovovetbarg.comsaracheh.irdigikala.comgmailmodelجام جهانيجام جمشکسپيرگلشيفتهlineairchloramin tنمايشگاهنمايشگاه بين المللينمايشگاه تهرانعراقاروپانوقهرمانجام جمجام جهانيالمپيکمفيدBiolineبدن حيواناتميلي ليترواريزشبامحصولات سالمدام سالمورزشالمپيکاصالت داروبازارديوارنت برگشيپورشامپواسترسبيماري هاي پوستيلوسيونقطرهچشم گربهخرگوشخوکچه هنديپايه گياهيگياهيمکمل استخوان ساز گربه و سگدانلوددانلودGrandMixشهرزادشهرزادقسمت جديد شهرزادآخرين قسمت شهرزادخنداننده شورامبد جواننگار جواهرياناسکار2017ليلا حاتميافشارحمله تروريستيتروريستاسپانياpadovanبرندگرند ميکسبيمارستان قلبفنچ و پرندگانغذاي فنچ و پرندگان کوچکغلات و حبوباتغلاتپوسته زمينويتامين1 کيلوگرموِلنِساصالتItaliaتخم مرغمواد غذاييرنگ آميزيمحققان دانشگاهمواد معدنيپروتئيناسترسعصاره پروتئين هاي گياهيدانهقند هاي مختلفتخم مرغ و مشتقات تخم مرغشيرکلسيمکلاژنبافتهاسنتزپروتينعضلهايمنيهضمپلاسماهتروفيللنفوسيتپادتنواکسنگلبول قرمزگوسفندآرژنينآرژينازکليوياورهاورنيتينخوراکيتخميرسيمضرکلريد آمونيومنِشادُرصنايعگالوانيزهآهنفلزاتخلاقانهبيکربنات سديمکاهش تبکانديشنرالتيام تبخالشستشوي دندانهاي مصنوعيمصنوعيدندانهاي مصنوعيدستگاه بخورنامطبوعخوشبو کردنخوشبو کردن دهانآدامسسوزش معدهرفع سوزش معدهاسيد معدهدهان شويپودر بچهخاصيتمورچهمحصولساخت کشور چين تحت ليسانس آمريکاکودکانفرمانكشتارمكانيسم اثرارگانوسيناپسكولينرژيكهيپودرمابويسهيپودرماليناتومكولينرژيكواکسيناسيونمتابوليسمدربياکسي تتراسايکليننئومايسين سولفاتويتامين آويتامين دويتامين ايويتامين کاويتامين  ب 12ويتامين ب2نياسين آميداسيد پانتوتنيکمحيط گلخانهساعتفارنهايتصفحه نمايش ال سي ديجذب فوق العادهجذبفوق العادهاثر سينرژيسميسينرژيسمياثرفلورفنيکلاريتومايسينامپي سيلينجنتامايسن تري متوپريمتايلوزينپلاسماموراميكمکانيسمالكتروليتفروکتوزفسفومايسينباکتريگرم منفيباکتري هاي گرم منفيوزن  مولکوليمحيط زيستيزدگاز آمونياکهشدار دهندهسامانه ي کنترلهشدارگازترموگرافسامانه سازمانسمناناکسلموادغذائيکشوراسپيتکوسايل برقيکنترلپودر فوزوتکلسيم فسفومايسيناکسي تتراسايکليننئومايسين سولفاتويتامين آويتامين دويتامين ايويتامين کا

برای ارسال نظر خود وارد سایت شوید .

 درباره ما و اندیشه ما

به نام آنکه مهر آفرید و خود مهربانترین است

اواخر سال 1394 با همت همکاران عزیز و گرانقدر پس از مدتها تلاش موفق شدیم تا اولین و تنها سامانه جامع محصولات و خدمات دامپزشکی را با عنوان تجاری وت برگ و با هدف ایجاد بستری امن , سریع و اصیل در ارائه و دریافت محصولات و خدمات دامپزشکی در یک محیط مبتنی بر فضای مجازی و براساس قوانین رایج کشور عزیزمان در داخل و خارج از کشور راه اندازی نمائیم . امید است با همیاری و همفکری شما سروران گرامی معایب کار خویش را بیشتر شناخته و به جهت اصلاح آنان قدم برداریم .

logo-samandehiتلگرام | ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتیپلیس فتا کنگره

 تماس با ما

+98 (21) 88633100
شماره تماس
info@vetbarg.com
ایمیل
+98 (21) 88016239
فکس
تهران ، امیر آباد شمالی ، پلاک 1765 ،واحد 2
آدرس
1413663117
کد پستی

google map Vetbarg