وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg
وت برگ | VetBarg

انواع آنتی بیوتیک طیور

انواع آنتی بیوتیک طیور

قیمت نهایی : تماس

قیمت مصوب : 0 تومان

اضافه کردن به سبد خرید

انقضاء آگهی: 499 روز دیگر

درصد تخفیف : 0%

واحد : عدد

وضعیت : موجود است

سری کالا :

تاریخ تولید :

  ویژگی های کالا

پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکرو ارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌ های دیگر را از بین می‌ برد یا مانع رشد آنها می‌شود.

آنتی بیوتیک یک زیست کش است. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی‌ بیوتیک‌ها همچون سولفونامیدها و کینولون‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند.

آنتی بیوتیک‌های با طیف وسیع، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکروارگانیسم ها فعّال می‌ باشند. مانند تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتری‌ های گرم منفی، کلامیدیا، مایکو پلاسما و ریکتزیاها مؤثر است.

 آنتی بیوتیک‌های با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم‌ ها فعّال می‌باشند؛ مانند وانکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسی‌ های گرم مثبت مانند استافیلو کوک ها و اتتروکوک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  توضیحات تکمیلی

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از دو راه طبیعی و ساختگی به دست می‌آیند. آنتی‌بیوتیکهای طبیعی از میکروارگانیسم‌هایی مانند قارچ ها و باکتری ها گرفته می‌شوند. امروزه با پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتی‌ بیوتیکهای حاصل تغییرات مولکولی بر روی آنتی‌بیوتیکهای طبیعی هستند. آنتی بیوتیک‌ها به دو گروه عمدهٔ آنتی بیوتیک‌های باکتریوسید، که باعث کشتن سلول بیماری‌زا می‌شوند و باکتریو استاتیک، که باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماری‌زا هستند طبقه‌بندی می‌شوند.

نوعی ژن مقاوم در برابر آنتی بیوتیک کولیستین که پیش از این در کشور چین کشف شده بود، در مالزی نیز شناسایی شد. این ژن که از آن به عنوان 'ام. سی.آر. وان' یاد می‌شود، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۳ در یک خوک از مزرعه‌ای در چین شناسایی شد.

تاریخچه آنتی بیوتیک ها:

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰–۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال ۱۸۸۹ به‌وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکرو ارگانیسم‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

کشف اولین ماده آنتی‌بیوتیک به سال ۱۹۲۸ توسط الکساندر فلمینگ صورت گرفت، او به طور اتفاقی متوجه اثر ضد باکتریایی ماده مترشحه توسط قارچ پنی سیلیوم  نوتاتوم شد. هاوارد فلوری Howard Florey این ماده را تخلیص کرد و با تجویز آن موفق به درمان عفونتها به روش سیستمیک شد. پس از این یافته دانشمندان مواد طبیعی دیگری را هم به عنوان آنتی‌بیوتیک به دست آوردند شامل تتراسایکلین، استرپتومایسین و سفالوسپورین‌ها. پس از شناسایی ساختار این مواد توسط شیمیدانها، با ایجاد تغییرات در آنها انواع صناعی آنتی‌بیوتیکها تولید شدند. در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی‌بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات شیمیایی بیشتر نیز تولید شدند.

 

انواع آنتی‌بیوتیکها و مکانیسم اثر آنتی بیوتیک ها:

جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری

شامل گروه بتالاکتامها (پنی سیلین، سفالوسپورینها و کارباپنمها و…) و سایکلوسرین، ونکومایسین و باسیتراسین.

 

 

تغییر در عملکرد غشاء سلولی:

این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء می‌شوند. شامل: دترژانتهایی همچون پلی‌میکسین، عوامل ضد قارچ پلی‌ان (نیستاتین و آمفوتریسین بی) و داپتومایسین.

 

 

مهار پروتئین سازی:

این دسته با اتصال به اجزا ۳۰S و ۵۰S ریبوزوم باکتری باعث مهار برگشت‌پذیر ساخت پروتئین می‌شوند، که بیشتر باکتریواستاتیک هستند. شامل، کلرامفنیکل، داکسی‌سایکلین، تتراسایکلینها، اریترومایسین، کلیندامایسین، استرپتومایسین و لینزولید. گروه دیگر از این دسته با اتصال به جزء ۳۰S ریبوزوم باعث مهار دائمی پروتئین سازی شده و باکتریوسید هستند همچون آمینوگلیکوزیدها.

 

 

جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک:

شامل ریفامایسنها (ریفامپین و ریفابوتین) که باعث تغییر متابولیسم اسید نوکلئیک می‌شوند و کینولونها که با مهار توپوایزومراز باعث مهار RNAسازی می‌شوند.

 

آنتی‌ متابولیتها:

شامل تری متو پریم و سولفونامیدها که سنتز فولات را مهار می‌کنند.

مکانیسم‌های اثر بعضی از آنتی‌بیوتیکها ناشناخته است.

 

خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها:                                                                         

یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.

روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.

باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.

سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.

دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.

مقاومت علیه آنتی بیوتیکها                                                                                                 

نوشتار اصلی: مقاومت به آنتی بیوتیک                                                                                                

مقاومت به آنتی بیوتیک یعنی میکروب های بیماری زا بیماری‌زا که برای مبارزه با آنان آنتی بیوتیک استفاده می‌شوند، با جهش ژنی نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل‌های جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آنها مبارزه کرد. از مهم‌ترین عوامل این پدیده، مصرف خودسرانه و یا بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها است.

 این پدیده کل جامعه انسانی را به خطر می‌اندازد به طوری که خطر آن را به تروریسم تشبیه کرده‌اند.

در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسم‌های میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از این رو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد؛ و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.

 

نحوه عملکرد داروهای ضد میکروبی و ضد قارچی مهم :  

 

مکانیسم عمل: داروها
جلوگیری از ساخت دیواره سلولی پنی سیلین ها، سفالوسیورین ها، ایمی پنم، آزتر ئونام، وانکو مایسین، سیکلو سپورین، پاسیتراسین
مهار پروتئین سازی کلرافنیکل، ماکرولیدها، کلیندامایسین، تتراسایکلین، آمینو گلیکوزیدها
جلوگیری از ساخت اسیدهای نوکلئیک سولفونامیدها، تری متو پریوم، کینولون ها، فلوروکینولون ها، ریفامپین
تغییر در عملکرد غشاء سلولی پلی مکسین، آمفوتریسین B، نیستاتین، کتوکونازول
سایر مکانیسم‌های اثر ایزونیازید، مترونیدازول، اتامبوتول، پیرا زینامید،پریزوفلوین، پنتامیدین


 

     
     
     
     
     
     
آنتی بیوتیک مرغداریفروش آنتی بیوتیک طیورآنتی بیوتیکداروی طیورخرید خاک گربهپتگربهدیجی کالامسیرونالدووت برگسگسراچه5040دامپزشکیدامدامداریزیورطیورکولینگوگلیاهومزونمزون لباسنهادهدامدارسونیبازیگران ایرانیایرانبازیگرانبازیگرتهرانایرانیجهانجدیددیجیکالاسراحرمترانهآهنگموسیقیترانه علیروستیترانه جدیدآهنگ جدیدشهابشهاب حسینیدربیاستقلالپرسپولیسسامانهتلگراماینستاگراممدلمدل جدیدسامسونگسام سرویسپاناسونیکوتنت برگاصغر فرهادیاسکارگلدن گلوبدامپزشکدامداری نویننوینمدل لباسبازیگران هالیوودبازیگران بالیووداپلحیوانحیواناتاهلیحیوانات اهلیحیوانات وحشیحیوانات خانگیسرویسسفارشآنلاینخرید اینترنتیاینترنتفیسبوکایمیلجیمیلاستقلالیپتیپرندهپرندگانمحصولات داروییداروداروسازیاستاندکتربیمارستان قلبگلپایگاندکترگلپایگانیدکتراخاککیلوقناریهاشمیرفسنجانیتروریسمداعشمجلسحملهتابناکگیز میزگیزمیزتوریستدفتر هواپیماییچارترآنلاینیافزودنینهاده هاعلی داییذرتسویاسایتسراچپزشککلرامینکلرامین تیبین المللبین المللیویتامینکتامینصدا و سیماسینمانیم بهاجدیدیفیلمفیلم جدیدسینمایی جدید20172018201620152014سال جدیدsamsungsonypanasonicintelsarachehbeaphardigikalalevovovetbarg.comsaracheh.irdigikala.comgmailmodelجام جهانیجام جمشکسپیرگلشیفتهlineairchloramin tمرغمرغداریآنتی بیوتیکآنتیگوناگونویتامین آویتامین ثویتامین ب2ویتامین ب3ویتامین ب5ویتامین ایویتامین AویتامینAویتامینCویتامین CویتامینEویتامین EECویتامینBویتامین BBرتینولآسکوربیک اسیدریبوفلاویننیاسین یا نیکوتینیک اسیدنیکوتینیک اسیدنیاسیناسید پانتوتنیکپنی سیلینویتامین هاویتامیینC

برای ارسال نظر خود وارد سایت شوید .

 درباره ما و اندیشه ما

به نام آنکه مهر آفرید و خود مهربانترین است

اواخر سال 1394 با همت همکاران عزیز و گرانقدر پس از مدتها تلاش موفق شدیم تا اولین و تنها سامانه جامع محصولات و خدمات دامپزشکی را با عنوان تجاری وت برگ و با هدف ایجاد بستری امن , سریع و اصیل در ارائه و دریافت محصولات و خدمات دامپزشکی در یک محیط مبتنی بر فضای مجازی و براساس قوانین رایج کشور عزیزمان در داخل و خارج از کشور راه اندازی نمائیم . امید است با همیاری و همفکری شما سروران گرامی معایب کار خویش را بیشتر شناخته و به جهت اصلاح آنان قدم برداریم .

logo-samandehiتلگرام | ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتیپلیس فتا کنگره

 تماس با ما

+98 (21) 88633100
شماره تماس
info@vetbarg.com
ایمیل
+98 (21) 88016239
فکس
تهران ، امیر آباد شمالی ، پلاک 1765 ،واحد 2
آدرس
1413663117
کد پستی

google map Vetbarg