وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg
وت برگ | VetBarg

 محصولات دارویی

سم کومافوس

قیمت نهایی :
120,192تومان

قیمت مصوب :
125,000تومان

تخفیف :
4%

سم کومافوس

 تهران  |  تهران

 1.3k   

 0

بلوک ضد عفونی کننده فرمان

قیمت نهایی :
173,600تومان

قیمت مصوب :
190,960تومان

تخفیف :
10%

بلوک ضد عفونی کننده فرمان

 قزوین  |  قزوین

 1.4k   

 0

ضد انگل پرندگان

قیمت نهایی :
28,000تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
25%

ضد انگل پرندگان

 تهران  |  تهران

 1.2k   

 0

سم آمیتراز(وت برگ)

قیمت نهایی :
130,841تومان

قیمت مصوب :
140,000تومان

تخفیف :
7%

سم آمیتراز(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.0k   

 0

قرص اسکاتن(وت برگ)

قیمت نهایی :
1,364تومان

قیمت مصوب :
1,500تومان

تخفیف :
10%

قرص اسکاتن(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 896   

 0

پودر گرانوله دیکلاسید (دیکلازوریل)

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :

پودر گرانوله دیکلاسید (دیکلازو...

 تهران  |  تهران

 886   

 0

فلومترین (وت برگ)

قیمت نهایی :
56,522تومان

قیمت مصوب :
65,000تومان

تخفیف :
15%

فلومترین (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.2k   

 370

تی اس سل (وت برگ)

قیمت نهایی :
36,000تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
25%

تی اس سل (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.0k   

 203

کیمیا چوک (وت برگ)

قیمت نهایی :
38,400تومان

قیمت مصوب :
48,000تومان

تخفیف :
25%

کیمیا چوک (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.0k   

 236

کیمیا لیگو(وت برگ)

قیمت نهایی :
32,727تومان

قیمت مصوب :
36,000تومان

تخفیف :
10%

کیمیا لیگو(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.1k   

 369

کیمیا تی اچ پلاس فایو (وت برگ)

قیمت نهایی :
47,619تومان

قیمت مصوب :
50,000تومان

تخفیف :
5%

کیمیا تی اچ پلاس فایو (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.4k   

 369

تیل مایکوزین (وت برگ)

قیمت نهایی :
34,286تومان

قیمت مصوب :
36,000تومان

تخفیف :
5%

تیل مایکوزین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.8k   

 438

پودر فوزوت(فسفومایسین 25%+فروکتوز18%) 500 گرمی

قیمت نهایی :
109,821تومان

قیمت مصوب :
123,000تومان

تخفیف :
12%

پودر فوزوت(فسفومایسین 25%+فروک...

 تهران  |  تهران

 1.9k   

 456

واروسید (ضد جرب واروآ) وت برگ

قیمت نهایی :
85,714تومان

قیمت مصوب :
90,000تومان

تخفیف :
5%

واروسید (ضد جرب واروآ) وت برگ

 تهران  |  تهران

 1.7k   

 264

زایلازین (وت برگ)

قیمت نهایی :
49,524تومان

قیمت مصوب :
52,000تومان

تخفیف :
5%

زایلازین (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.0k   

 200

کتامین(وت برگ)

قیمت نهایی :
135,922تومان

قیمت مصوب :
140,000تومان

تخفیف :
3%

کتامین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 440   

 266

موننسین (موننسین  سدیم 10%) وت برگ

قیمت نهایی :
59,091تومان

قیمت مصوب :
65,000تومان

تخفیف :
10%

موننسین (موننسین سدیم 10%) وت...

 یزد  |  اردکان

 428   

 305

ویروس کیلر (وت برگ)

قیمت نهایی :
160,000تومان

قیمت مصوب :
200,000تومان

تخفیف :
25%

ویروس کیلر (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 408   

 309

برونکوفین (وت برگ)

قیمت نهایی :
96,000تومان

قیمت مصوب :
120,000تومان

تخفیف :
25%

برونکوفین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 319   

 214

آنتی بیوفین (وت برگ)

قیمت نهایی :
60,000تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
25%

آنتی بیوفین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 447   

 302

داکسی سایکلین 50 % (وت برگ)

قیمت نهایی :
113,636تومان

قیمت مصوب :
125,000تومان

تخفیف :
10%

داکسی سایکلین 50 % (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 333   

 245

کیمیا هپاتیشو (وت برگ)

قیمت نهایی :
36,000تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
25%

کیمیا هپاتیشو (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 336   

 269

کیمیا پریم48(وت برگ)

قیمت نهایی :
47,826تومان

قیمت مصوب :
55,000تومان

تخفیف :
15%

کیمیا پریم48(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 301   

 216

پرمیکس ویتامین B.COMPLEX (وت برگ)

قیمت نهایی :
120,000تومان

قیمت مصوب :
150,000تومان

تخفیف :
25%

پرمیکس ویتامین B.COMPLEX (وت ب...

 تهران  |  تهران

 322   

 288

مکمل درمانی سم اسب

قیمت نهایی :
155,660تومان

قیمت مصوب :
165,000تومان

تخفیف :
6%

مکمل درمانی سم اسب

 تهران  |  تهران

 428   

 307

پرسیدین (وت برگ)

قیمت نهایی :
108,000تومان

قیمت مصوب :
135,000تومان

تخفیف :
25%

پرسیدین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 399   

 289

سولفامت (وت برگ)

قیمت نهایی :
38,000تومان

قیمت مصوب :
41,800تومان

تخفیف :
10%

سولفامت (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 403   

 303

كيميا سلنيت- ای (وت برگ)

قیمت نهایی :
39,636تومان

قیمت مصوب :
43,600تومان

تخفیف :
10%

كيميا سلنيت- ای (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 388   

 317

سوسپانسیون آلبندازول 2.5 %( 250 CC)

قیمت نهایی :
3,393تومان

قیمت مصوب :
3,800تومان

تخفیف :
12%

سوسپانسیون آلبندازول 2.5 %( 25...

 تهران  |  تهران

 391   

 302

اکتالیور(وت برگ)

قیمت نهایی :
34,636تومان

قیمت مصوب :
38,100تومان

تخفیف :
10%

اکتالیور(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 383   

 318

کیمیا نئو 20 – اس (وت برگ)

قیمت نهایی :
47,091تومان

قیمت مصوب :
51,800تومان

تخفیف :
10%

کیمیا نئو 20 – اس (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 437   

 364

کیمیا پروموتور فورت (وت برگ)

قیمت نهایی :
60,435تومان

قیمت مصوب :
69,500تومان

تخفیف :
15%

کیمیا پروموتور فورت (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 286   

 159

کیمیا مریل (وت برگ)

قیمت نهایی :
37,500تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
20%

کیمیا مریل (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 324   

 265

ویتامین سی (CANAVIT C 99%) بیست و پنج کیلویی

قیمت نهایی :
25,926تومان

قیمت مصوب :
28,000تومان

تخفیف :
8%

ویتامین سی (CANAVIT C 99%) بیس...

 تهران  |  تهران

 357   

 245

ویتامین سی (CANAVIT C 99%)  یک کیلویی

قیمت نهایی :
61,111تومان

قیمت مصوب :
66,000تومان

تخفیف :
8%

ویتامین سی (CANAVIT C 99%) یک...

 تهران  |  تهران

 396   

 295

محلول ب کمپلکس  ( 50 CC

قیمت نهایی :
3,125تومان

قیمت مصوب :
3,500تومان

تخفیف :
12%

محلول ب کمپلکس ( 50 CC

 تهران  |  تهران

 316   

 265

محلول فلورفنیکل 10%( 50  CC

قیمت نهایی :
5,804تومان

قیمت مصوب :
6,500تومان

تخفیف :
12%

محلول فلورفنیکل 10%( 50 CC

 تهران  |  تهران

 544   

 410

محلول فلورفنیکل 10%(   250CC

قیمت نهایی :
20,982تومان

قیمت مصوب :
23,500تومان

تخفیف :
12%

محلول فلورفنیکل 10%( 250CC

 تهران  |  تهران

 401   

 231

کیمیا پلاس(وت برگ)

قیمت نهایی :
29,727تومان

قیمت مصوب :
32,700تومان

تخفیف :
10%

کیمیا پلاس(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 348   

 268

پودراکسی تترا سیکلین50 %(5کیلوی)

قیمت نهایی :
263,393تومان

قیمت مصوب :
295,000تومان

تخفیف :
12%

پودراکسی تترا سیکلین50 %(5کیلو...

 تهران  |  تهران

 419   

 362

پودراکسی تترا سیکلین 20 %(100 گرمی)

قیمت نهایی :
5,089تومان

قیمت مصوب :
5,700تومان

تخفیف :
12%

پودراکسی تترا سیکلین 20 %(100 ...

 تهران  |  تهران

 548   

 410

پودراریترومایسین 20 %(500 گرمی)

قیمت نهایی :
58,929تومان

قیمت مصوب :
66,000تومان

تخفیف :
12%

پودراریترومایسین 20 %(500 گرمی...

 تهران  |  تهران

 418   

 269

کیمیا آمپرولیوم - اس (وت برگ)

قیمت نهایی :
74,545تومان

قیمت مصوب :
82,000تومان

تخفیف :
10%

کیمیا آمپرولیوم - اس (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 444   

 320

کیمیا فیزیول (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,636تومان

قیمت مصوب :
37,000تومان

تخفیف :
10%

کیمیا فیزیول (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 543   

 362

محلول سولفادیمیدین سدیم 3/33%

قیمت نهایی :
11,927تومان

قیمت مصوب :
13,000تومان

تخفیف :
9%

محلول سولفادیمیدین سدیم 3/33%

 تهران  |  تهران

 23   

 0

پودر فوماژیلین

قیمت نهایی :
39,826تومان

قیمت مصوب :
45,800تومان

تخفیف :
15%

پودر فوماژیلین

 تهران  |  تهران

 68   

 0

پودر اسکورزاستاپ

قیمت نهایی :
3,455تومان

قیمت مصوب :
3,800تومان

تخفیف :
10%

پودر اسکورزاستاپ

 تهران  |  تهران

 26   

 0

قرص پرازیکوانتل (سستوسید)

قیمت نهایی :
7,008تومان

قیمت مصوب :
7,709تومان

تخفیف :
10%

قرص پرازیکوانتل (سستوسید)

 تهران  |  تهران

 31   

 0

بولوس نیکلوزاماید1250 میلی گرمی

قیمت نهایی :
9,070تومان

قیمت مصوب :
10,430تومان

تخفیف :
15%

بولوس نیکلوزاماید1250 میلی گرم...

 تهران  |  تهران

 20   

 0

بولوس کلوزانتل

قیمت نهایی :
23,364تومان

قیمت مصوب :
25,700تومان

تخفیف :
10%

بولوس کلوزانتل

 تهران  |  تهران

 29   

 0

بولوس تریکلابندازول250 میلی گرمی

قیمت نهایی :
7,082تومان

قیمت مصوب :
7,790تومان

تخفیف :
10%

بولوس تریکلابندازول250 میلی گر...

 تهران  |  تهران

 17   

 0

بولوس نئو مایسین سولفات 500 میلی گرم

قیمت نهایی :
10,473تومان

قیمت مصوب :
11,520تومان

تخفیف :
10%

بولوس نئو مایسین سولفات 500 می...

 تهران  |  تهران

 26   

 0

بولوس رافوکساناید150میلی گرمی

قیمت نهایی :
7,045تومان

قیمت مصوب :
7,750تومان

تخفیف :
10%

بولوس رافوکساناید150میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 29   

 0

بولوس آلبندازول 600 میلی گرمی

قیمت نهایی :
9,918تومان

قیمت مصوب :
10,910تومان

تخفیف :
10%

بولوس آلبندازول 600 میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 26   

 0

پودراریترومایسین 20 %(100 گرمی)

قیمت نهایی :
14,324تومان

قیمت مصوب :
15,900تومان

تخفیف :
11%

پودراریترومایسین 20 %(100 گرمی...

 تهران  |  تهران

 19   

 0

بولوس آلبندازول 152 میلی گرمی

قیمت نهایی :
5,828تومان

قیمت مصوب :
6,411تومان

تخفیف :
10%

بولوس آلبندازول 152 میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 33   

 0

پودروینئوکسی  (نئومایسین سولفات +اکسی تتراسیکلین +8 ویتامین)

قیمت نهایی :
16,071تومان

قیمت مصوب :
18,000تومان

تخفیف :
12%

پودروینئوکسی (نئومایسین سولفا...

 تهران  |  تهران

 30   

 0

پودرفوزوت(فسفومایسین25%+فروکتوز18%) 1 کیلو گرمی

قیمت نهایی :
204,464تومان

قیمت مصوب :
229,000تومان

تخفیف :
12%

پودرفوزوت(فسفومایسین25%+فروکتو...

 تهران  |  تهران

 21   

 0

ابلت داخل رحمی 500 میلی گرمی

قیمت نهایی :
11,215تومان

قیمت مصوب :
12,336تومان

تخفیف :
10%

ابلت داخل رحمی 500 میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 25   

 0

تتراسیکلین 250میلی گرم

قیمت نهایی :
10,182تومان

قیمت مصوب :
11,200تومان

تخفیف :
10%

تتراسیکلین 250میلی گرم

 تهران  |  تهران

 24   

 0

تتراسیکلین 100 میلی گرم

قیمت نهایی :
8,041تومان

قیمت مصوب :
8,845تومان

تخفیف :
10%

تتراسیکلین 100 میلی گرم

 تهران  |  تهران

 23   

 0

کلرامین T مخصوص آب آشامیدنی دام و طیور

قیمت نهایی :
4,762تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
5%

کلرامین T مخصوص آب آشامیدنی دا...

 مازندران  |  ساری

 2.1k   

 0

کلرامین تی مخصوص آب

قیمت نهایی :
4,762تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
5%

کلرامین تی مخصوص آب

 مازندران  |  ساری

 141   

 0

کلرامین تی مخصوص سرویس بهداشتی

قیمت نهایی :
4,808تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
4%

کلرامین تی مخصوص سرویس بهداشتی

 مازندران  |  ساری

 380   

 0

فرمالین 37% - سینا توزین

قیمت نهایی :
1,241تومان

قیمت مصوب :
1,800تومان

تخفیف :
45%

فرمالین 37% - سینا توزین

 تهران  |  تهران

 3.2k   

 0

کیمیا دسپاداک فورت (وت برگ)

قیمت نهایی :
26,923تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
30%

کیمیا دسپاداک فورت (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 552   

 199

 ام سید (وت برگ)

قیمت نهایی :
25,600تومان

قیمت مصوب :
32,000تومان

تخفیف :
25%

ام سید (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 366   

 99

ویرکومیکس اس(وت برگ)

قیمت نهایی :
29,630تومان

قیمت مصوب :
40,000تومان

تخفیف :
35%

ویرکومیکس اس(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 342   

 124

فوزباک(وت برگ)

قیمت نهایی :
181,840تومان

قیمت مصوب :
227,300تومان

تخفیف :
25%

فوزباک(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 368   

 166

هالامید (وت برگ)

قیمت نهایی :
60,385تومان

قیمت مصوب :
78,500تومان

تخفیف :
30%

هالامید (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 448   

 74

نانوسیل دان و هوا (وت برگ)

قیمت نهایی :
24,231تومان

قیمت مصوب :
31,500تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل دان و هوا (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 270   

 79

بوفوداین (وت برگ)

قیمت نهایی :
129,808تومان

قیمت مصوب :
135,000تومان

تخفیف :
4%

بوفوداین (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 2.8k   

 82

نانوسیل فارم (وت برگ)

قیمت نهایی :
22,308تومان

قیمت مصوب :
29,000تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل فارم (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 292   

 63

نانوسیل آب (وت برگ)

قیمت نهایی :
24,615تومان

قیمت مصوب :
32,000تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل آب (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 246   

 88

نانو کلین (وت برگ)

قیمت نهایی :
9,760تومان

قیمت مصوب :
12,200تومان

تخفیف :
25%

نانو کلین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 255   

 78

کیمیا دسپاداک فورت (وت برگ)

قیمت نهایی :
24,615تومان

قیمت مصوب :
32,000تومان

تخفیف :
30%

کیمیا دسپاداک فورت (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 162   

 67

کیمیا سید20  (وت برگ)

قیمت نهایی :
28,769تومان

قیمت مصوب :
37,400تومان

تخفیف :
30%

کیمیا سید20 (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 323   

 97

کیمیا گلوتاردهید (وت برگ)

قیمت نهایی :
6,272تومان

قیمت مصوب :
7,840تومان

تخفیف :
25%

کیمیا گلوتاردهید (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 300   

 122

کیمیا آسسول پلاس(وت برگ)

قیمت نهایی :
20,000تومان

قیمت مصوب :
26,000تومان

تخفیف :
30%

کیمیا آسسول پلاس(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 320   

 179

دیفلوکساسین (وت برگ)

قیمت نهایی :
53,815تومان

قیمت مصوب :
69,960تومان

تخفیف :
30%

دیفلوکساسین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 271   

 144

کیمیا دزوجرم (وت برگ)

قیمت نهایی :
7,138تومان

قیمت مصوب :
9,280تومان

تخفیف :
30%

کیمیا دزوجرم (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 249   

 164

کیمیا ویتا آمینوپلاس فورت

قیمت نهایی :
57,692تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
30%

کیمیا ویتا آمینوپلاس فورت

 یزد  |  اردکان

 252   

 107

منتوفورت ای (وت برگ)

قیمت نهایی :
57,692تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
30%

منتوفورت ای (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 269   

 103

کیمیا هایپروتیک (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,333تومان

قیمت مصوب :
40,000تومان

تخفیف :
20%

کیمیا هایپروتیک (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 292   

 129

ارس فسکاویت (مکمل غذایی – درمانی دام) وت برگ

قیمت نهایی :
3,879تومان

قیمت مصوب :
4,500تومان

تخفیف :
16%

ارس فسکاویت (مکمل غذایی &ndash...

 تهران  |  تهران

 305   

 150

انروفلوکساسین 10% طیور(وت برگ)

قیمت نهایی :
240,741تومان

قیمت مصوب :
260,000تومان

تخفیف :
8%

انروفلوکساسین 10% طیور(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 249   

 101

آنزوفین(وت برگ)

قیمت نهایی :
39,823تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
13%

آنزوفین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 231   

 163

ایمونوفین(وت برگ)

قیمت نهایی :
63,636تومان

قیمت مصوب :
70,000تومان

تخفیف :
10%

ایمونوفین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 238   

 0

مادورامایسین 1% (وت برگ)

قیمت نهایی :
11,667تومان

قیمت مصوب :
14,000تومان

تخفیف :
20%

مادورامایسین 1% (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 279   

 192

کیلو کوکسید (دیکلازوریل 0/5%) وت برگ

قیمت نهایی :
22,250تومان

قیمت مصوب :
35,600تومان

تخفیف :
60%

کیلو کوکسید (دیکلازوریل 0/5%) ...

 یزد  |  اردکان

 257   

 138

ضد عفونی کننده آب هیدروکر(وت برگ)

قیمت نهایی :
11,538تومان

قیمت مصوب :
15,000تومان

تخفیف :
30%

ضد عفونی کننده آب هیدروکر(وت ب...

 تهران  |  تهران

 282   

 216

کلرامین تی  (وت برگ)

قیمت نهایی :
83,995تومان

قیمت مصوب :
86,515تومان

تخفیف :
3%

کلرامین تی (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 136.4k   

 210

پری بیوتیک بایونیک (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,043تومان

قیمت مصوب :
38,000تومان

تخفیف :
15%

پری بیوتیک بایونیک (وت برگ)

 مازندران  |  مازندران

 3.4k   

 87

روغن آستاگزانتین کریل (وت برگ)

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :
0

روغن آستاگزانتین کریل (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 311   

 123

 وایرال اف ایکس  آبزیان (وت برگ)

قیمت نهایی :
145,455تومان

قیمت مصوب :
160,000تومان

تخفیف :
10%

وایرال اف ایکس آبزیان (وت بر...

 تهران  |  تهران

 265   

 98

اکسی تتراسایکلین 50%(وت برگ)

قیمت نهایی :
37,500تومان

قیمت مصوب :
52,500تومان

تخفیف :
40%

اکسی تتراسایکلین 50%(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 242   

 67

آنتی بیوتیک آیولوزین(وت برگ)

قیمت نهایی :
65,217تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
15%

آنتی بیوتیک آیولوزین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 310   

 111

آنتی بیوتیک باکتریسول(وت برگ)

قیمت نهایی :
8,095تومان

قیمت مصوب :
8,500تومان

تخفیف :
5%

آنتی بیوتیک باکتریسول(وت برگ)

 خراسان رضوی  |  مشهد

 297   

 120

بوتالکس ضدانگل (وت برگ)

قیمت نهایی :
34,333تومان

قیمت مصوب :
51,500تومان

تخفیف :
50%

بوتالکس ضدانگل (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 310   

 124

محلول خوراکی کلستی سول (کلستین) وت برگ

قیمت نهایی :
39,929تومان

قیمت مصوب :
55,900تومان

تخفیف :
40%

محلول خوراکی کلستی سول (کلستین...

 یزد  |  اردکان

 303   

 193

فلومکوئین 20% (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,071تومان

قیمت مصوب :
46,300تومان

تخفیف :
40%

فلومکوئین 20% (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 307   

 137

کتوپروفن 10% (وت برگ)

قیمت نهایی :
13,636تومان

قیمت مصوب :
15,000تومان

تخفیف :
10%

کتوپروفن 10% (وت برگ)

 مازندران  |  ساری

 299   

 164

هالامید (وت برگ)

قیمت نهایی :
65,417تومان

قیمت مصوب :
78,500تومان

تخفیف :
20%

هالامید (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 29.8k   

 199

لوسیون مایکوسیدین (ضد قارچ) وت برگ

قیمت نهایی :
13,636تومان

قیمت مصوب :
15,000تومان

تخفیف :
10%

لوسیون مایکوسیدین (ضد قارچ) وت...

 البرز  |  کرج

 327   

 160

انروفان5 (انروفلوکساسین 5%) وت برگ

قیمت نهایی :
31,818تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
10%

انروفان5 (انروفلوکساسین 5%) وت...

 تهران  |  پاکدشت

 333   

 172

اریترومایسین 20% طیور (وت برگ)

قیمت نهایی :
54,091تومان

قیمت مصوب :
59,500تومان

تخفیف :
10%

اریترومایسین 20% طیور (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 317   

 95

تیاویت (ویتامین B1) وت برگ

قیمت نهایی :
2,609تومان

قیمت مصوب :
7,330تومان

تخفیف :
181%

تیاویت (ویتامین B1) وت برگ

 اصفهان  |  گلپایگان

 280   

 163

کلرامین  T | وت برگ

قیمت نهایی :
79,372تومان

قیمت مصوب :
86,515تومان

تخفیف :
9%

کلرامین T | وت برگ

 گیلان  |  بندر انزلی

 394   

 186

روغن شترمرغ

قیمت نهایی :
39,130تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
15%

روغن شترمرغ

 فارس  |  مرودشت

 312   

 136

تخم خوراکی بلدرچین

قیمت نهایی :
95تومان

قیمت مصوب :
100تومان

تخفیف :
5%

تخم خوراکی بلدرچین

 چهارمحال و بختیاری  |  فارسان

 265   

 201

 درباره ما و اندیشه ما

به نام آنکه مهر آفرید و خود مهربانترین است

اواخر سال 1394 با همت همکاران عزیز و گرانقدر پس از مدتها تلاش موفق شدیم تا اولین و تنها سامانه جامع محصولات و خدمات دامپزشکی را با عنوان تجاری وت برگ و با هدف ایجاد بستری امن , سریع و اصیل در ارائه و دریافت محصولات و خدمات دامپزشکی در یک محیط مبتنی بر فضای مجازی و براساس قوانین رایج کشور عزیزمان در داخل و خارج از کشور راه اندازی نمائیم . امید است با همیاری و همفکری شما سروران گرامی معایب کار خویش را بیشتر شناخته و به جهت اصلاح آنان قدم برداریم .

کنگره logo-samandehi

 تماس با ما

+98 (21) 88633100
شماره تماس
info@vetbarg.com
ایمیل
+98 (21) 88016239
فکس
تهران ، امیر آباد شمالی ، پلاک 1765 ،واحد 2
آدرس
1413663117
کد پستی