وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg

وت برگ | VetBarg
وت برگ | VetBarg

 محصولات دارویی

انواع آنتی بیوتیک طیور

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :
0%

انواع آنتی بیوتیک طیور

 تهران  |  تهران

 244   

 0

فوزباک آرژانتینی 4 کیلویی

قیمت نهایی :
227,273تومان

قیمت مصوب :
250,000تومان

تخفیف :
10%

فوزباک آرژانتینی 4 کیلویی

 تهران  |  تهران

 254   

 0

اسپری بوگیر و ضد عفونی کننده سگ،گربه و جوندگان

قیمت نهایی :
36,111تومان

قیمت مصوب :
39,000تومان

تخفیف :
8%

اسپری بوگیر و ضد عفونی کننده س...

 تهران  |  تهران

 267   

 0

شامپو خشک سگ گربه و جوندگان 100گرمی

قیمت نهایی :
28,571تومان

قیمت مصوب :
30,000تومان

تخفیف :
5%

شامپو خشک سگ گربه و جوندگان 10...

 تهران  |  تهران

 256   

 0

شامپو فومی سگ گربه و جوندگان 220 گرمی

قیمت نهایی :
29,167تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
20%

شامپو فومی سگ گربه و جوندگان 2...

 تهران  |  تهران

 159   

 0

قطره تمیز کننده اطراف چشم گربه سگ و جوندگان

قیمت نهایی :
22,727تومان

قیمت مصوب :
25,000تومان

تخفیف :
10%

قطره تمیز کننده اطراف چشم گربه...

 تهران  |  تهران

 165   

 0

سم کومافوس

قیمت نهایی :
120,192تومان

قیمت مصوب :
125,000تومان

تخفیف :
4%

سم کومافوس

 تهران  |  تهران

 2.5k   

 0

بلوک ضد عفونی کننده فرمان

قیمت نهایی :
173,600تومان

قیمت مصوب :
190,960تومان

تخفیف :
10%

بلوک ضد عفونی کننده فرمان

 قزوین  |  قزوین

 2.4k   

 0

ضد انگل پرندگان

قیمت نهایی :
28,000تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
25%

ضد انگل پرندگان

 تهران  |  تهران

 2.2k   

 0

قرص اسکاتن(وت برگ)

قیمت نهایی :
1,364تومان

قیمت مصوب :
1,500تومان

تخفیف :
10%

قرص اسکاتن(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.5k   

 0

پودر گرانوله دیکلاسید (دیکلازوریل)

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :

پودر گرانوله دیکلاسید (دیکلازو...

 تهران  |  تهران

 1.5k   

 0

فلومترین (وت برگ)

قیمت نهایی :
56,522تومان

قیمت مصوب :
65,000تومان

تخفیف :
15%

فلومترین (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 2.0k   

 370

تی اس سل (وت برگ)

قیمت نهایی :
36,000تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
25%

تی اس سل (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 1.7k   

 203

کیمیا لیگو

قیمت نهایی :
32,727تومان

قیمت مصوب :
36,000تومان

تخفیف :
10%

کیمیا لیگو

 یزد  |  اردکان

 143   

 369

کیمیا تی اچ پلاس فایو

قیمت نهایی :
47,619تومان

قیمت مصوب :
50,000تومان

تخفیف :
5%

کیمیا تی اچ پلاس فایو

 یزد  |  اردکان

 83   

 369

زایلازین (وت برگ)

قیمت نهایی :
49,524تومان

قیمت مصوب :
52,000تومان

تخفیف :
5%

زایلازین (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.9k   

 200

کتامین(وت برگ)

قیمت نهایی :
135,922تومان

قیمت مصوب :
140,000تومان

تخفیف :
3%

کتامین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 1.0k   

 266

ویتامین c

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :
0%

ویتامین c

 تهران  |  تهران

 20   

 245

پودراریترومایسین 20 %(500 گرمی)

قیمت نهایی :
58,929تومان

قیمت مصوب :
66,000تومان

تخفیف :
12%

پودراریترومایسین 20 %(500 گرمی...

 تهران  |  تهران

 506   

 269

محلول سولفادیمیدین سدیم 3/33%

قیمت نهایی :
11,927تومان

قیمت مصوب :
13,000تومان

تخفیف :
9%

محلول سولفادیمیدین سدیم 3/33%

 تهران  |  تهران

 130   

 0

پودر فوماژیلین

قیمت نهایی :
39,826تومان

قیمت مصوب :
45,800تومان

تخفیف :
15%

پودر فوماژیلین

 تهران  |  تهران

 190   

 0

پودر اسکورزاستاپ

قیمت نهایی :
3,455تومان

قیمت مصوب :
3,800تومان

تخفیف :
10%

پودر اسکورزاستاپ

 تهران  |  تهران

 146   

 0

قرص پرازیکوانتل (سستوسید)

قیمت نهایی :
7,008تومان

قیمت مصوب :
7,709تومان

تخفیف :
10%

قرص پرازیکوانتل (سستوسید)

 تهران  |  تهران

 171   

 0

بولوس نیکلوزاماید1250 میلی گرمی

قیمت نهایی :
9,070تومان

قیمت مصوب :
10,430تومان

تخفیف :
15%

بولوس نیکلوزاماید1250 میلی گرم...

 تهران  |  تهران

 123   

 0

بولوس کلوزانتل

قیمت نهایی :
23,364تومان

قیمت مصوب :
25,700تومان

تخفیف :
10%

بولوس کلوزانتل

 تهران  |  تهران

 52   

 0

بولوس تریکلابندازول250 میلی گرمی

قیمت نهایی :
7,082تومان

قیمت مصوب :
7,790تومان

تخفیف :
10%

بولوس تریکلابندازول250 میلی گر...

 تهران  |  تهران

 40   

 0

بولوس نئو مایسین سولفات 500 میلی گرم

قیمت نهایی :
10,473تومان

قیمت مصوب :
11,520تومان

تخفیف :
10%

بولوس نئو مایسین سولفات 500 می...

 تهران  |  تهران

 45   

 0

بولوس رافوکساناید150میلی گرمی

قیمت نهایی :
7,045تومان

قیمت مصوب :
7,750تومان

تخفیف :
10%

بولوس رافوکساناید150میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 55   

 0

بولوس آلبندازول 600 میلی گرمی

قیمت نهایی :
9,918تومان

قیمت مصوب :
10,910تومان

تخفیف :
10%

بولوس آلبندازول 600 میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 55   

 0

پودراریترومایسین 20 %(100 گرمی)

قیمت نهایی :
14,324تومان

قیمت مصوب :
15,900تومان

تخفیف :
11%

پودراریترومایسین 20 %(100 گرمی...

 تهران  |  تهران

 46   

 0

بولوس آلبندازول 152 میلی گرمی

قیمت نهایی :
5,828تومان

قیمت مصوب :
6,411تومان

تخفیف :
10%

بولوس آلبندازول 152 میلی گرمی

 تهران  |  تهران

 61   

 0

پودروینئوکسی  (نئومایسین سولفات +اکسی تتراسیکلین +8 ویتامین)

قیمت نهایی :
16,071تومان

قیمت مصوب :
18,000تومان

تخفیف :
12%

پودروینئوکسی (نئومایسین سولفا...

 تهران  |  تهران

 63   

 0

پودرفوزوت(فسفومایسین25%+فروکتوز18%) 1 کیلو گرمی

قیمت نهایی :
204,464تومان

قیمت مصوب :
229,000تومان

تخفیف :
12%

پودرفوزوت(فسفومایسین25%+فروکتو...

 تهران  |  تهران

 47   

 0

کلرامین T مخصوص آب آشامیدنی دام و طیور

قیمت نهایی :
4,762تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
5%

کلرامین T مخصوص آب آشامیدنی دا...

 مازندران  |  ساری

 2.1k   

 0

کلرامین تی مخصوص آب

قیمت نهایی :
4,762تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
5%

کلرامین تی مخصوص آب

 مازندران  |  ساری

 170   

 0

کلرامین تی مخصوص سرویس بهداشتی

قیمت نهایی :
4,808تومان

قیمت مصوب :
5,000تومان

تخفیف :
4%

کلرامین تی مخصوص سرویس بهداشتی

 مازندران  |  ساری

 404   

 0

فرمالین 37% - سینا توزین

قیمت نهایی :
1,241تومان

قیمت مصوب :
1,800تومان

تخفیف :
45%

فرمالین 37% - سینا توزین

 تهران  |  تهران

 3.3k   

 0

ویرکومیکس اس(وت برگ)

قیمت نهایی :
29,630تومان

قیمت مصوب :
40,000تومان

تخفیف :
35%

ویرکومیکس اس(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 363   

 124

فوزباک(وت برگ)

قیمت نهایی :
181,840تومان

قیمت مصوب :
227,300تومان

تخفیف :
25%

فوزباک(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 402   

 166

هالامید (وت برگ)

قیمت نهایی :
60,385تومان

قیمت مصوب :
78,500تومان

تخفیف :
30%

هالامید (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 539   

 74

نانوسیل دان و هوا (وت برگ)

قیمت نهایی :
24,231تومان

قیمت مصوب :
31,500تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل دان و هوا (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 304   

 79

نانوسیل فارم (وت برگ)

قیمت نهایی :
22,308تومان

قیمت مصوب :
29,000تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل فارم (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 316   

 63

نانوسیل آب (وت برگ)

قیمت نهایی :
24,615تومان

قیمت مصوب :
32,000تومان

تخفیف :
30%

نانوسیل آب (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 270   

 88

نانو کلین (وت برگ)

قیمت نهایی :
9,760تومان

قیمت مصوب :
12,200تومان

تخفیف :
25%

نانو کلین (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 293   

 78

منتوفورت ای (وت برگ)

قیمت نهایی :
57,692تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
30%

منتوفورت ای (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 296   

 103

ارس فسکاویت (مکمل غذایی – درمانی دام) وت برگ

قیمت نهایی :
3,879تومان

قیمت مصوب :
4,500تومان

تخفیف :
16%

ارس فسکاویت (مکمل غذایی &ndash...

 تهران  |  تهران

 327   

 150

انروفلوکساسین 10% طیور(وت برگ)

قیمت نهایی :
240,741تومان

قیمت مصوب :
260,000تومان

تخفیف :
8%

انروفلوکساسین 10% طیور(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 278   

 101

مادورامایسین 1% (وت برگ)

قیمت نهایی :
11,667تومان

قیمت مصوب :
14,000تومان

تخفیف :
20%

مادورامایسین 1% (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 298   

 192

پری بیوتیک بایونیک (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,043تومان

قیمت مصوب :
38,000تومان

تخفیف :
15%

پری بیوتیک بایونیک (وت برگ)

 مازندران  |  مازندران

 3.5k   

 87

روغن آستاگزانتین کریل (وت برگ)

قیمت نهایی :
تماس

قیمت مصوب :
0

تخفیف :
0

روغن آستاگزانتین کریل (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 337   

 123

 وایرال اف ایکس  آبزیان (وت برگ)

قیمت نهایی :
145,455تومان

قیمت مصوب :
160,000تومان

تخفیف :
10%

وایرال اف ایکس آبزیان (وت بر...

 تهران  |  تهران

 285   

 98

اکسی تتراسایکلین 50%(وت برگ)

قیمت نهایی :
37,500تومان

قیمت مصوب :
52,500تومان

تخفیف :
40%

اکسی تتراسایکلین 50%(وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 281   

 67

آنتی بیوتیک آیولوزین(وت برگ)

قیمت نهایی :
65,217تومان

قیمت مصوب :
75,000تومان

تخفیف :
15%

آنتی بیوتیک آیولوزین(وت برگ)

 تهران  |  تهران

 339   

 111

آنتی بیوتیک باکتریسول(وت برگ)

قیمت نهایی :
8,095تومان

قیمت مصوب :
8,500تومان

تخفیف :
5%

آنتی بیوتیک باکتریسول(وت برگ)

 خراسان رضوی  |  مشهد

 359   

 120

بوتالکس ضدانگل (وت برگ)

قیمت نهایی :
34,333تومان

قیمت مصوب :
51,500تومان

تخفیف :
50%

بوتالکس ضدانگل (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 341   

 124

محلول خوراکی کلستی سول (کلستین) وت برگ

قیمت نهایی :
39,929تومان

قیمت مصوب :
55,900تومان

تخفیف :
40%

محلول خوراکی کلستی سول (کلستین...

 یزد  |  اردکان

 338   

 193

فلومکوئین 20% (وت برگ)

قیمت نهایی :
33,071تومان

قیمت مصوب :
46,300تومان

تخفیف :
40%

فلومکوئین 20% (وت برگ)

 یزد  |  اردکان

 332   

 137

کتوپروفن 10% (وت برگ)

قیمت نهایی :
13,636تومان

قیمت مصوب :
15,000تومان

تخفیف :
10%

کتوپروفن 10% (وت برگ)

 مازندران  |  ساری

 325   

 164

لوسیون مایکوسیدین (ضد قارچ) وت برگ

قیمت نهایی :
13,636تومان

قیمت مصوب :
15,000تومان

تخفیف :
10%

لوسیون مایکوسیدین (ضد قارچ) وت...

 البرز  |  کرج

 345   

 160

انروفان5 (انروفلوکساسین 5%) وت برگ

قیمت نهایی :
31,818تومان

قیمت مصوب :
35,000تومان

تخفیف :
10%

انروفان5 (انروفلوکساسین 5%) وت...

 تهران  |  پاکدشت

 361   

 172

اریترومایسین 20% طیور (وت برگ)

قیمت نهایی :
54,091تومان

قیمت مصوب :
59,500تومان

تخفیف :
10%

اریترومایسین 20% طیور (وت برگ)

 تهران  |  تهران

 350   

 95

کلرامین تی دامی

قیمت نهایی :
82,395تومان

قیمت مصوب :
86,515تومان

تخفیف :
5%

کلرامین تی دامی

 گیلان  |  رشت

 398   

 194

روغن شترمرغ

قیمت نهایی :
39,130تومان

قیمت مصوب :
45,000تومان

تخفیف :
15%

روغن شترمرغ

 فارس  |  مرودشت

 332   

 136

تخم خوراکی بلدرچین

قیمت نهایی :
95تومان

قیمت مصوب :
100تومان

تخفیف :
5%

تخم خوراکی بلدرچین

 چهارمحال و بختیاری  |  فارسان

 287   

 201

 درباره ما و اندیشه ما

به نام آنکه مهر آفرید و خود مهربانترین است

اواخر سال 1394 با همت همکاران عزیز و گرانقدر پس از مدتها تلاش موفق شدیم تا اولین و تنها سامانه جامع محصولات و خدمات دامپزشکی را با عنوان تجاری وت برگ و با هدف ایجاد بستری امن , سریع و اصیل در ارائه و دریافت محصولات و خدمات دامپزشکی در یک محیط مبتنی بر فضای مجازی و براساس قوانین رایج کشور عزیزمان در داخل و خارج از کشور راه اندازی نمائیم . امید است با همیاری و همفکری شما سروران گرامی معایب کار خویش را بیشتر شناخته و به جهت اصلاح آنان قدم برداریم .

کنگره logo-samandehi

 تماس با ما

+98 (21) 88633100
شماره تماس
info@vetbarg.com
ایمیل
+98 (21) 88016239
فکس
تهران ، امیر آباد شمالی ، پلاک 1765 ،واحد 2
آدرس
1413663117
کد پستی